‫ خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران

درگاه شناسنامه خدمت
ارزیابی و اعتباربخشی متقاضیان فعالیت در حوزه آموزشی، مشاوره، ممیزی و صدور گواهینامه در نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)
درگاه واحد دولت هوشمند و درکاه های استانی
پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
پست الکترونیک بومی
تدوین استانداردهای فناوری اطلاعات - کد : 13061400000
ثبت شناسه شیء
درگاه های اطلاع رسانی دولت و زیرساخت دسترسی آزاد به اطلاعات
صدور گواهی فعالیت آزمایشگاه ها در حوزه ارزیابی امنیتی محصولات(ارم) - کد : 13061401000
زیرساخت تبادل اطلاعات و استعلامات دولت
مدیریت آدرس های Ip و شماره های AS
مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رایانه ای(مرکز ماهر)
توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا
آموزش و اطلاع‌رسانی دولت الكترونیكی
چهارچوب ملی تعامل پذیری دولت و معماری سازمانی
كارپوشه ملی ایرانیان
مدیریت فنی و اجرایی توسعه دولت الكترونیكی - کد : 13061402000
مرورگر بومی ساینا
پایش اتصال به شبکه ملی اطلاعات
درگاه گروه مطالعات امنیت
درگاه ارائه خدمات مرکز داده
درگاه اطلاع رسانی گذر به IPV6
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت
سامانه دفتر ثبت امضای الکترونیک
اداره كل حمایت از توسعه نرم افزارهای كاربردی بومی و محتوای شبكه