en

باج افزار PrincessLocker

مقدمه

باج افزار PrincessLocker چندی پیش ظهور کرد و به سبب استفاده از الگوی مشابه سایت قربانی با الگوی Cerber، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. PrincessLocker یک باج افزار گسترده نیست، به همین دلیل مدتی طول کشید تا نمونه ای از آن یافت شود.

این باج افزار به درایوهای جداشدنی، ثابت و راه دور حمله می کند و به رمزنگاری فایل های کاربر می پردازد.

دانلود پیوست


The Wall

No comments
You need to sign in to comment