en

‫ شرح آسیب پذیری Unserialization در وب سرور WebLogic

بیشتر زبان‏ های برنامه ‏نویسی، روش‏ های Built-in را برای کاربران فراهم می‏کنند تا بتوانند داده ‏های برنامه‏ های کاربردی را بر روی دیسک ذخیره کننده و یا از طریق شبکه انتقال دهند فرایند تبدیل داده‏ های برنامه ‏ی کاربردی به فرمت ‏های مناسب جهت انتقال (معمولاً باینری) Serialization نامیده می‏شود و فرایند بازخواندن داده ‏ها بعد از انجام Serialization، Deserialization/Unserialization نامیده می ‏شود.

برای دریافت متن کامل کلیک نمایید


The Wall

No comments
You need to sign in to comment