‫ به روز رساني SUSE براي MozillaFirefox

                                                                                                           

شماره: IRCAD2015104106

تاريخ انتشار: 2015-10-09

ميزان حساسيت: بسيار مهم

 نرم افزارهاي تحت تاثير: 

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP3

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4

 وضيح:

SUSE يك به روز رساني براي MozillaFirefox منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات خاص را افشاء كنند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند، و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.

توجه: اين آسيب پذيري تنها نسخه هاي SP3 و SP4 محصول SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 را تحت تاثير قرار مي دهد.

 راهكار:                                                                                                                 

 بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بستهzypper  اعمال كنيد.

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11-SP4:

zypper in -t patch sdksp4-firefox-20150923-12122=1

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11-SP3:

zypper in -t patch sdksp3-firefox-20150923-12122=1

SUSE Linux Enterprise Server for VMWare 11-SP3:

zypper in -t patch slessp3-firefox-20150923-12122=1

SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4:

zypper in -t patch slessp4-firefox-20150923-12122=1

SUSE Linux Enterprise Server 11-SP3:

zypper in -t patch slessp3-firefox-20150923-12122=1

SUSE Linux Enterprise Desktop 11-SP4:

zypper in -t patch sledsp4-firefox-20150923-12122=1

SUSE Linux Enterprise Desktop 11-SP3:

zypper in -t patch sledsp3-firefox-20150923-12122=1

SUSE Linux Enterprise Debuginfo 11-SP4:

zypper in -t patch dbgsp4-firefox-20150923-12122=1

SUSE Linux Enterprise Debuginfo 11-SP3:

zypper in -t patch dbgsp3-firefox-20150923-12122=1

منابع:

SUSE-SU-2015:1703-1:

https://www.suse.com/support/update/announcement/2015/suse-su-20151703-1.html

Secunia:

https://secunia.com/advisories/66755/

 

 

 

 


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 20 مهر 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها:0