فا

‫ چندين آسيب پذيري در Mozilla Firefox ESR

                                                                                                                
شماره: IRCAD2015094091
تاريخ انتشار:2015-09-23
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير: 
Mozilla Firefox 38.x
توضيح:
تعدادي آسيب پذيري در Mozilla Firefox ESR گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي افزايش حق دسترسي را بدست آورند و افراد خرابكار به طور بالقوه اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 38.3 گزارش شده است.
 
راهكار:                                                                                                                 
به نسخه 38.3 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia:
 

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 6 مهر 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها:0