en

چندين آسيب پذيري در Adobe AIR

شماره: IRCAD2015094083
تاريخ انتشار:2015-09-22
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Adobe AIR 18.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Adobe AIR گزارش شده است كه تاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك دستگاه كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها در نسخه ها و محصولات زير گزارش شده است:
AIR Desktop Runtime نسخه 18.0.0.199 و نسخه هاي پيش از آن در حال اجرا بر روي ويندوز و مكينتاش
AIR SDK نسخه 18.0.0.199 و نسخه هاي پيش از آن در حال اجرا بر روي ويندوز، مكينتاش، اندرويد و iOS
AIR SDK & Compiler نسخه 18.0.0.180 و نسخه هاي پيش از آن در حال اجرا بر روي ويندوز، مكينتاش، اندرويد و iOS
AIR براي اندرويد نسخه 18.0.0.143 و نسخه هاي پيش از آن
راهكار:
به نسخه 19.0.0.190 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment