فا

‫ به روز رساني SUSE براي MozillaFirefox

شماره: IRCAD2015033807
تاريخ انتشار:2015-03-09
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP3
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي MozillaFirefox منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3:
zypper in -t patch sdksp3-MozillaFirefox=10373
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 for VMware:
zypper in -t patch slessp3-MozillaFirefox=10373
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3:
zypper in -t patch slessp3-MozillaFirefox=10373
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3:
zypper in -t patch sledsp3-MozillaFirefox=10373
منابع:
SUSE-SU-2015:0446-1:
SUSE-SU-2015:0447-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 3 فروردین 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0