فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي thunderbird

شماره: IRCAD2015013696
تاريخ انتشار:2014-01-20
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 12.04
Ubuntu Linux 14.04
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي thunderbird منتشر كرده است. اين به روز رساني يك مساله امنيتي و تعداديآسيب پذيري را برطرف مي نمايد كهمي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته apt-get اعمال نماييد.
Ubuntu 14.10:
Ubuntu 14.04 LTS:
Ubuntu 12.04 LTS:
منابع:
USN-2460-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 5 بهمن 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0