فا

‫ به روز رساني SUSE براي flash-player

شماره: IRCAD2014123662
تاريخ انتشار:2014-12-05
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 12.3
openSUSE 13.1
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي flash-player منتشر كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كهمي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تاكنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypperاعمال نماييد.
- openSUSE 13.1:NonFree:
zypper in -t patch openSUSE-2014-737
- openSUSE 12.3:NonFree:
zypper in -t patch openSUSE-2014-737
منابع:
openSUSE-SU-2014:1562-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 17 آذر 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0