‫ چندين آسيب پذيري در Cyberfox

شماره: IRCAD2014123653
تاريخ انتشار:2014-12-02
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير: 
Cyberfox 33.x
توضيح:
تعداديآسيب پذيري در Cyberfox گزارش شده است كه تاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگرمي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 34 گزارش شده است.
 
راهكار:
به نسخه 34 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia:
 

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 17 آذر 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها:0