فا

‫ به روز رساني Gentoo براي bash

شماره: IRCAD2014103553
تاريخ انتشار:2014-10-02
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير: 
Debian GNU/Linux 7.x
توضيح:
Gentoo يك به روز رساني براي bash منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه تاثير يكي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
 
راهكار:
به نسخه "app-shells/bash-3.1_p22" نسخه هاي پس از آن، نسخه "app-shells/bash-3.2_p56"  يا نسخه هاي پس از آن، نسخه "app-shells/bash-4.0_p43" يا نسخه هاي پس از آن، نسخه "app-shells/bash-4.1_p16"  يا نسخه هاي پس از آن و نسخه "app-shells/bash-4.2_p52"  يا نسخه هاي پس از آن به روز رساني نماييد.
منابع:
GLSA 201410-01:
Secunia:
 

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 16 مهر 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها:0