فا

‫ به روز رساني Red Hat براي flash-plugin

IRCAD2014083472

شماره: IRCAD2014083472

تاريخ انتشار:2014-08-14

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Red Hat Enterprise Linux Desktop Supplementary (v. 6)

Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary (v. 6)

Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary EUS (v. 6.5)

Red Hat Enterprise Linux Workstation Supplementary (v. 6)

RHEL Desktop Supplementary (v. 5 client)

RHEL Supplementary (v. 5 server)

توضيح:

Red Hat يك به روز رساني براي flash-pluginمنتشر كرده است. اين به روز رساني دو آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Red Hat به روز رساني نماييد.

منابع:

RHSA-2014:1051-1:
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1051.html

Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 31 مرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0