فا

‫ چندين آسيب پذ يري تخريب حافظه در WebKit اپل سافاري

IRCAD2014083471
شماره: IRCAD2014083471

تاريخ انتشار:2014-08-14

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Apple Safari 6.x
Apple Safari 7.x

توضيح:

چندين آسيب پذيري در اپل سافاري گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.

1) يك خطاي نامشخص در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

2) خطاي نامشخص ديگري در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

3) خطاي نامشخص ديگري در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

4) خطاي نامشخص ديگري در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

5) خطاي نامشخص ديگري در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

6) خطاي نامشخص ديگري در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

7) خطاي نامشخص ديگري در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري ها ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه شود.

اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 6.1.6 و 7.0.6 گزارش شده است.

راهكار:

به نسخه 6.1.6يا 7.0.6 به روز رساني نماييد.

منابع:

APPLE-SA-2014-08-13-1:

Secunia:

http://secunia.com/advisories/60705/


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 31 مرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0