فا

‫ گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در آذر ماه 89

شماره :IRCMRE201101031

مركز ماهر هر ماهه پس از جمع آوري داده‌ از شبكه هاني نت خود و بررسي آدرس هاي آلوده و بالطبع ليست سازمانها و شركتهاي داراي آلودگي به بدافزار،  به منظور كاهش  و رفع آلودگي در سطح كشوراقدامات لازم از قبيل مكاتبه و يا پيگيري تلفني را با سازمان­ها و يا شركت­هاي مذكور به انجام مي رساند.  

قسمتي از آمار فعاليتها و يا خروجيهاي مركز ماهر در آذر ماه سال 89 :

ü       تعداد آدرس هاي اينترنتي آلوده شناسايي شده: 664 آدرس اينترنتي (كه 408 آدرس متعلق به حوزه داخل كشور مي باشد) 

ü       اعلام آلودگي و درخواست اقدام به پاكسازي :  123 شركت و سازمان آلوده

ü       تعداد بدافزارهاي شناسايي شده :  222گونه مختلف

Ø       آلوده ترين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي ارسال كننده بدافزار

v    بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر سازمان ويا شركت:

 

v    بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار از آدرسهاي اينترنتي متعلق به هر سازمان ويا شركت:

 

Ø       آلوده ترين شركتهاي خصوصي ارسال كننده بدافزار

v    بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر شركت خصوصي :

 

 

v    بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار متعلق به هر شركت خصوصي: 

 

 

 

 

 


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 23 مرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها:0