فا

‫ گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در آذر ماه 89

شماره :IRCMRE201101031

مركز ماهر هر ماهه پس از جمع آوري داده‌ از شبكه هاني نت خود و بررسي آدرس هاي آلوده و بالطبع ليست سازمانها و شركتهاي داراي آلودگي به بدافزار، به منظور كاهش و رفع آلودگي در سطح كشوراقدامات لازم از قبيل مكاتبه و يا پيگيري تلفني را با سازمان­ها و يا شركت­هاي مذكور به انجام مي رساند.

قسمتي از آمار فعاليتها و يا خروجيهاي مركز ماهر در آذر ماه سال 89 :

ü تعداد آدرس هاي اينترنتي آلوده شناسايي شده: 664 آدرس اينترنتي (كه 408 آدرس متعلق به حوزه داخل كشور مي باشد)

ü اعلام آلودگي و درخواست اقدام به پاكسازي : 123 شركت و سازمان آلوده

ü تعداد بدافزارهاي شناسايي شده : 222گونه مختلف

Ø آلوده ترين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي ارسال كننده بدافزار

v بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر سازمان ويا شركت:

v بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار از آدرسهاي اينترنتي متعلق به هر سازمان ويا شركت:

Ø آلوده ترين شركتهاي خصوصي ارسال كننده بدافزار

v بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر شركت خصوصي :

v بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار متعلق به هر شركت خصوصي:


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 23 مرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0