فا

‫ گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در بهمن ماه 89

شماره :IRCMRE201101035

 
مركز ماهر هر ماهه پس از جمع آوري داده‌ از شبكه هاني نت خود و بررسي آدرس هاي آلوده و بالطبع ليست سازمانها و شركتهاي داراي آلودگي به بدافزار، به منظور كاهش و رفع آلودگي در سطح كشور اقدامات لازم از قبيل مكاتبه و يا پيگيري تلفني را با سازمان­ها و يا شركت­هاي مذكور به انجام مي رساند.
 
قسمتي از آمار فعاليتها و يا خروجيهاي مركز ماهر در بهمن ماه سال 89 :
 
  • تعداد آدرس هاي اينترنتي آلوده شناسايي شده : 781 آدرس اينترنتي(كه 336 آدرس متعلق به حوزه داخل كشور مي باشد)
  • اعلام آلودگي و درخواست اقدام به پاكسازي : 95 شركت و سازمان آلوده
  • تعداد بدافزارهاي شناسايي شده : 174 گونه مختلف
آلوده ترين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي ارسال كننده بدافزار
  • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر سازمان و يا شركت :
 

 
  • بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار از آدرسهاي اينترنتي متعلق به هر سازمان ويا شركت :
 
 
آلوده ترين شركتهاي خصوصي ارسال كننده بدافزار
  • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده  متعلق به هر شركت خصوصي :
 
 
بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار متعلق به هر شركت خصوصي:

 

 

 


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 23 مرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها:0