فا

‫ آسيب پذيري اجراي كد دلخواه در HP Unified Functional Testing

IRCAD2014033225

شماره: IRCAD2014033225

تاريخ انتشار:2014-03-26

ميزان حساسيت:بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

HP Unified Functional Testing 11.x

توضيح:

يك آسيب پذيري در HP Unified Functional Testing گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.

اين آسيب پذيري به علت يك خطاي نامشخص‌ ايجاد شده است و مي تواند براي اجراي كد دلخواه مورد سوء‌ استفاده قرار بگيرد.

اين آسيب پذيري در نسخه هاي پيش از 12.0 گزارش شده است.

راهكار:

به نسخه 12.0 به روز رساني نماييد.

منابع:

HPSBMU02967 SSRT101287:

secunia:

http://secunia.com/advisories/57595/


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 16 فروردین 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0