فا

‫ به روز رساني Red Hat براي gimp

IRCAD2013123027
شماره:IRCAD2013123027
تاريخ انتشار: 05-12-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Red Hat Enterprise Linux Desktop 5
Red Hat Enterprise Linux Desktop 6
Red Hat Enterprise Linux Server 5
Red Hat Enterprise Linux Server 6
Red Hat Enterprise Linux Workstation 6
RHEL Desktop Workstation 5
توضيح:
Red Hat يك به روز رساني براي gimp منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
1) يك خطاي سرريز عدد صحيح در "g_new()" macro (glib.h) در تابع "load_image()" مي تواند براي ايجاد يك سرريز بافر مبتني بر heap از طريق يك فايل XWD دستكاري شده خاص مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Red Hat اعمال نماييد.
منابع:
RHSA-2013:1778-1:
Red Hat:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 17 آذر 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0