فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي openjdk-6

IRCAD2013113010
شماره:IRCAD2013113010
تاريخ انتشار:22-11-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 12.04
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي openjdk-6 منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا داده هاي خاص را دستكاري نمايند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 12.04 LTS:
Ubuntu 10.04 LTS:
منابع:
USN-2033-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 6 آذر 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0