‫ به روز رساني Ubuntu براي thunderbird

IRCAD2013113008
شماره:IRCAD2013113008
تاريخ انتشار:21-11-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير: 
Ubuntu Linux 12.04
Ubuntu Linux 12.10
Ubuntu Linux 13.04
Ubuntu Linux 13.10
 
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي thunderbird منتشر كرده است. اين به روز رساني دو آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه تاثير يكي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
 
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 13.10:
Ubuntu 13.04:
Ubuntu 12.10:
Ubuntu 12.04 LTS:
منابع:
 
USN-2032-1:
 
Secunia:
 

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 6 آذر 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها:0