فا

‫ به روز رساني SUSE براي xulrunner17

IRCAD2013102918
شماره:IRCAD2013102918
تاريخ انتشار:30-09-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 12.2
توضيح:
SUSE يك به روز رساني برايxulrunner17 منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي‌نمايد كه مي‌تواند توسط افراد خرابكار مورد سوءاستفاده قرار بگيرند تا از محدوديت هاي خاص امنيتي گذر نمايند و يا كنترل يك سيستم آسيب‌پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روزرساني را از طريق zypper package manager اعمال نماييد.
- openSUSE 12.3:
zypper in -t patch openSUSE-2013-717
- openSUSE 12.2:
zypper in -t patch openSUSE-2013-717
To bring your system up-to-date, use "zypper patch".
Package List:
- openSUSE 12.3 (i586 x86_64):
mozilla-js-17.0.9-2.1
mozilla-js-debuginfo-17.0.9-2.1
xulrunner-17.0.9-2.1
xulrunner-buildsymbols-17.0.9-2.1
xulrunner-debuginfo-17.0.9-2.1
xulrunner-debugsource-17.0.9-2.1
xulrunner-devel-17.0.9-2.1
xulrunner-devel-debuginfo-17.0.9-2.1
- openSUSE 12.3 (x86_64):
mozilla-js-32bit-17.0.9-2.1
mozilla-js-debuginfo-32bit-17.0.9-2.1
xulrunner-32bit-17.0.9-2.1
xulrunner-debuginfo-32bit-17.0.9-2.1
- openSUSE 12.2 (i586 x86_64):
mozilla-js-17.0.9-2.1
mozilla-js-debuginfo-17.0.9-2.1
xulrunner-17.0.9-2.1
xulrunner-buildsymbols-17.0.9-2.1
xulrunner-debuginfo-17.0.9-2.1
xulrunner-debugsource-17.0.9-2.1
xulrunner-devel-17.0.9-2.1
xulrunner-devel-debuginfo-17.0.9-2.1
- openSUSE 12.2 (x86_64):
mozilla-js-32bit-17.0.9-2.1
mozilla-js-debuginfo-32bit-17.0.9-2.1
xulrunner-32bit-17.0.9-2.1
xulrunner-debuginfo-32bit-17.0.9-2.1
منابع:
openSUSE-SU-2013:1496-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 13 مهر 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0