فا

‫ چندين آسيب پذيري در IBM Notes / Domino Java

IRCAD2013082845
شماره: IRCAD2013082845
تاريخ انتشار:2013-08-19
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
IBM Domino (formerly IBM Lotus Domino) 9.x
IBM Lotus Domino 8.x
IBM Lotus Notes 8.x
IBM Notes (formerly IBM Lotus Notes) 9.x
توضيح:
IBMچندين آسيب پذيري را در IBM Notes / Domino Java گزارش كرده است كه توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي داده هاي حساس خاص را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند و بالاترين حق دسترسي را بدست آورند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا حملات جعل كردن را هدايت نمايند، داده هاي حساس خاص را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها به علت استفاده برنامه از يك نسخه آسيب پذير از جاوا ايجاد شده است.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 8.5.3 Fix Pack 5 و 9.0.1 گزارش شده است.
راهكار:
اصلاحيه ها را در صورت وجود نصب نماييد.
منابع:
Secunia
http://secunia.com/advisories/54574/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 29 مرداد 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0