فا

‫ به روز رساني Debian براي iceweasel

IRCAD2013082837
شماره: IRCAD2013082837
تاريخ انتشار:2013-08-08
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 7.x
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي iceweasel منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا حملات جعل كردن را هدايت نمايند، به طور بالقوه اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند، از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني رااز طريق مدير بسته apt-get اعمال نماييد.
منابع:
DSA-2735-1:
Secunia
http://secunia.com/advisories/54401/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 21 مرداد 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0