فا

‫ چندين آسيب پذيري در IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit

IRCAD2013072805
شماره: IRCAD2013072805
تاريخ انتشار:2013-07-24
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit 8.x
توضيح:
IBM چندين آسيب پذيري در IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit را تاييد مي كند مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران خرابكار به طور بالقوه اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، يك نشست كاربر را ارتباط ربايي نمايند، حملات آلوده سازي حافظه پنهان DNS را هدايت نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها به علت استفاده برنامه از يك نسخه آسيب پذير از جاوا ايجاد شده است.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي 8.0، 8.0.1، 8.1 و 8.1.0.2 گزارش شده است.
راهكار:
در حال حاضر راه حل در دسترس نيست.
منابع:
IBM:
Secunia
http://secunia.com/advisories/54288/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 6 مرداد 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0