فا

‫ آسيب پذيري اجراي كد در محصولات Autodesk

IRCAD2013072798
شماره:IRCAD2013072798
تاريخ انتشار:18-07-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
AutoCAD 2011
AutoCAD 2012
AutoCAD 2013
AutoCAD Architecture 2011
AutoCAD Architecture 2012
AutoCAD Architecture 2013
AutoCAD Civil 3D 2011.x
AutoCAD Civil 3D 2012.x
AutoCAD Civil 3D 2013
AutoCAD ecscad 2011
AutoCAD ecscad 2012
AutoCAD ecscad 2013
AutoCAD Electrical 2011
AutoCAD Electrical 2012
AutoCAD Electrical 2013
AutoCAD LT 2011
AutoCAD LT 2012
AutoCAD LT 2013
AutoCAD Map 3D 2011
Autocad Map 3D 2012
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Mechanical 2011
AutoCAD Mechanical 2012
AutoCAD Mechanical 2013
AutoCAD MEP 2011
AutoCAD MEP 2012
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD P&ID 2011
AutoCAD P&ID 2012
AutoCAD P&ID 2013
AutoCAD Plant 3D 2011
AutoCAD Plant 3D 2012
AutoCAD Plant 3D 2013
AutoCAD Structural Detailing 2011
AutoCAD Structural Detailing 2012.x
AutoCAD Structural Detailing 2013
AutoCAD Utility Design 2012
Autodesk AutoCAD 2014
Autodesk AutoCAD Architecture 2014
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014
Autodesk AutoCAD ecscad 2014
Autodesk AutoCAD Electrical 2014
Autodesk AutoCAD LT 2014
Autodesk AutoCAD Map 3D 2014
Autodesk AutoCAD Mechanical 2014
Autodesk AutoCAD MEP 2014
Autodesk AutoCAD P&ID 2014
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2014
Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2014
Autodesk AutoCAD Utility Design 2014
Autodesk DWG TrueView 2014
DWG TrueView 2011
DWG TrueView 2012
DWG TrueView 2013
توضيح:
يك آسيب پذيري در چندين محصول Autodesk گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها به علت يك خطاي نامشخص هنگام پردازش فايل هاي DWG ايجاد شده است. در حال حاضر اطلاعات بيشتري در دسترس نيست.
براي مشاهده فهرست محصولات آسيب پذير به راهنمايي امنيتي شركت توليدكننده مراجعه نماييد.
راهكار:
برطرف كننده CodeExecutionVulnerabilityHotfix.exe را اعمال نماييد.
منابع:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 29 تیر 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0