فا

‫ چندين آسيب پذيري در Microsoft .Net Framework / Silverlight

IRCAD2013072777

شماره: IRCAD2013072777

تاريخ انتشار:2013-07-09
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft .NET Framework 1.x
Microsoft .NET Framework 2.x
Microsoft .NET Framework 3.x
Microsoft .NET Framework 4.x
Microsoft Silverlight 5.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Microsoft .Net Framework و Silverlight گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
1) يك خطا در زير سيستم GDI+ وجود دارد.
2) يك خطا هنگام مديريت آرايه هاي ساختارهاي كوچك مي تواند براي نوشتن خارج از آرايه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
3) يك خطا هنگام اعتبارسنجي مجوزها مي تواند براي دور زدن محدوديت هاي CAS از طريق XBAP يا يك برنامه .NET نامعتبر مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
4)يك خطا هنگام اعتبارسنجي مجوزها مي تواند براي دور زدن محدوديت هاي CAS از طريق XBAP يا يك برنامه .NET نامعتبر مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
5) يك خطا هنگام تخصيص آرايه ها مي تواند براي دستكاري داده هاي خاص و اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
6) يك خطا هنگام اعتبارسنجي مجوزها مي تواند براي دور زدن محدوديت هاي CAS از طريق XBAP يا يك برنامه .NET نامعتبر مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
7) يك خطاي ارجاع مجدد اشاره گر NULL هنگام مقدادهي اوليه آرايه هاي حافظه مي تواند براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري ها ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Windows XP
Windows Server 2003
Windows Vista
Windows Server 2008
Windows 7
Windows Server 2008 R2
Windows 8
Windows Server 2012
Server Core installation option
منابع:
MS13-052 (KB2832407, KB2832411, KB2832412, KB2832414, KB2832418, KB2833940, KB2833941, KB2833946, KB2833947, KB2833949, KB2833951, KB2833957, KB2833958, KB2833959, KB2835393, KB2835622, KB2840628, KB2840629, KB2840631, KB2840632, KB2840633, KB2840642, KB2844285, KB2844286, KB2844287, KB2844289):
Secunia

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 21 تیر 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0