فا

‫ به روز رساني SUSE براي MozillaFirefox

IRCAD2013072769
شماره:IRCAD2013072769
تاريخ انتشار:08-07-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي MozillaFirefox منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3:
zypper in -t patch sdksp3-firefox-20130628-8001
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 for VMware:
zypper in -t patch slessp3-firefox-20130628-8001
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3:
zypper in -t patch slessp3-firefox-20130628-8001
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3:
zypper in -t patch sledsp3-firefox-20130628-8001
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 for VMware:
zypper in -t patch slessp2-firefox-20130628-7976
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2:
zypper in -t patch slessp2-firefox-20130628-7976
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 for VMware LTSS:
zypper in -t patch slessp1-firefox-20130628-7977
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 LTSS:
zypper in -t patch slessp1-firefox-20130628-7977
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2:
zypper in -t patch sledsp2-firefox-20130628-7976
منابع:
SUSE-SU-2013:1152-1:
SUSE-SU-2013:1153-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 18 تیر 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0