فا

‫ به روز رساني SUSE براي java-1_7_0-ibm

IRCAD2013062729
شماره: IRCAD2013062729
تاريخ انتشار:2013-06-11
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
توضيح:
SUSEيك به روز رساني براي java-1_7_0-ibmمنتشر كرده استاين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا بالاترين حق دسترسي را بدست آورند، و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسديب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP2:
zypper in -t patch sdksp2-java-1_7_0-ibm-7794
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 for VMware:
zypper in -t patch slessp2-java-1_7_0-ibm-7794
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2:
zypper in -t patch slessp2-java-1_7_0-ibm-7794
- SUSE Linux Enterprise Java 11 SP2:
zypper in -t patch slejsp2-java-1_7_0-ibm-7794
منابع:
SUSE-SU-2013:0871-1:
Secunia
http://secunia.com/advisories/53837/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 22 خرداد 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0