فا

‫ چندين آسيب پذيري در گوگل كروم

IRCAD2013062723

شماره: IRCAD2013062723

تاريخ انتشار:2013-06-05
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Google Chrome 27.x
توضيح:
تعدادي آسيب پذيري در گوگل كروم گزارش شده است كه تاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار مي گيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
1) يك خطاي نامشخص مي تواند براي عبور از يك مديريت نامناسب مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
2) يك خطاي نامشخص در ابزارهاي dev مي تواند براي ايجاد يك تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد. در حال حاضر اطلاعات بيشتري در دسترس نيست.
3) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در مديريت ورودي ها وجود دارد. در حال حاضر اطلاعات بيشتري در دسترس نيست.
4) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در مديريت تصاوير وجود دارد. در حال حاضر اطلاعات بيشتري در دسترس نيست.
5) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در HTML5 Audio وجود دارد.در حال حاضر اطلاعات بيشتري در دسترس نيست.
6) يك خطاي نامشخص مي تواند براي ايجاد يك فضاي نام مبدا يكسان مورد سوء استفاده قرار بگيرد. در حال حاضر اطلاعات بيشتري در دسترس نيست.
7) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در دسترسي به APIهاي پايگاه داده وجود دارد. در حال حاضر اطلاعات بيشتري در دسترس نيست.
8) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام مديريت SVG وجود دارد. در حال حاضر اطلاعات بيشتري در دسترس نيست.
9) يك خطاي نامشخص در مديريت Skia GPU مي تواند براي ايجاد تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.در حال حاضر اطلاعات بيشتري در دسترس نيست.
10) يك خطاي نامشخص در مديريت سوكت SSL مي تواند براي ايجاد يك تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد. در حال حاضر اطلاعات بيشتري در دسترس نيست.
11) يك خطاي نامشخص در مشاهده كننده PDF مي تواند براي يك آزادسازي نامناسب مورد سوء استفاده قرار بگيرد. در حال حاضر اطلاعات بيشتري در دسترس نيست.
12) تعدادي خطاي نامشخص وجود دارد. در حال حاضر اطلاعات بيشتري در دسترس نيست.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 27.0.1453.110گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 27.0.1453.110 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia
http://secunia.com/advisories/53681/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 19 خرداد 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0