فا

‫ به روز رساني SUSE براي java-1_6_0-ibm

IRCAD2013052712
شماره: IRCAD2013052712
تاريخ انتشار:2013-05-28
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي java-1_6_0-ibm منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيردتا كاربران محلي بالاترين حق دسترسي را بدست آورند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP2:
zypper in -t patch sdksp2-java-1_6_0-ibm-7744
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 for VMware:
zypper in -t patch slessp2-java-1_6_0-ibm-7744
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2:
zypper in -t patch slessp2-java-1_6_0-ibm-7744
- SUSE Linux Enterprise Java 11 SP2:
zypper in -t patch slejsp2-java-1_6_0-ibm-7744
منابع:
SUSE-SU-2013:0835-1:
Secunia
http://secunia.com/advisories/53594/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 8 خرداد 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0