‫ به روز رساني Red Hat براي java-1.7.0-ibm

IRCAD2013052697

شماره: IRCAD2013052697

تاريخ انتشار:2013-05-16
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير: 
Red Hat Enterprise Linux Desktop Supplementary (v. 6)
Red Hat Enterprise Linux HPC Node Supplementary (v. 6)
Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary (v. 6)
Red Hat Enterprise Linux Workstation Supplementary (v. 6)
RHEL Desktop Supplementary (v. 5 client)
RHEL Supplementary (v. 5 server)
توضيح:
Red Hat  يك به روز رساني براي java-1.7.0-ibm منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و بالاترين حق دسترسي را بدست آورند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
 
راهكار:             
بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Red Hat اعمال نماييد.
منابع:
RHSA-2013:0822-01:
Secunia
http://secunia.com/advisories/53387/
 

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 29 اردیبهشت 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها:0