فا

‫ چندين آسيب پذيري استفاده پس از آزادسازي و افشاي اطلاعات در IE

IRCAD2013052681
شماره:IRCAD2013052681
تاريخ انتشار:14-05-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Internet Explorer 10.x
Microsoft Internet Explorer 6.x
Microsoft Internet Explorer 7.x
Microsoft Internet Explorer 8.x
Microsoft Internet Explorer 9.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در IE گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
1) يك خطاي نامشخص استفاده پس از آزادسازي مي تواند براي ارجاع دوباره به حافظه آزادشده مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
2) خطاي نامشخص استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي ارجاع دوباره به حافظه آزادشده مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
3) خطاي نامشخص استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي ارجاع دوباره به حافظه آزادشده مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
4) خطاي نامشخص استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي ارجاع دوباره به حافظه آزادشده مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
5) خطاي نامشخص استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي ارجاع دوباره به حافظه آزادشده مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
6) خطاي نامشخص استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي ارجاع دوباره به حافظه آزادشده مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
7) خطاي نامشخص استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي ارجاع دوباره به حافظه آزادشده مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
8) خطاي نامشخص استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي ارجاع دوباره به حافظه آزادشده مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
9) خطاي نامشخص استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي ارجاع دوباره به حافظه آزادشده مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
10) خطاي نامشخص استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي ارجاع دوباره به حافظه آزادشده مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز از آسيب پذيري هاي 1 تا 10 مي تواند منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
11) يك خطا مي تواند براي بدست آوردن دسترسي و خواندن محتوي فايل هاي داده JSON از دامنه هاي ديگر مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
راهكار:
اصلاحيه ها را اعمال نماييد.
Internet Explorer 6
Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Internet Explorer 7
Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
Internet Explorer 8
Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1
Internet Explorer 9
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Internet Explorer 10
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows 8 for 32-bit Systems
Windows 8 for 64-bit Systems
Windows Server 2012
منابع:
MS13-037 (KB2829530):
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 25 اردیبهشت 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0