فا

‫ چندين آسيب پذيري در IBM WebSphere Operational Decision Manager

IRCAD2013052675
شماره:IRCAD2013052675
تاريخ انتشار:06-05-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
IBM WebSphere Operational Decision Management 7.x
IBM WebSphere Operational Decision Management 8.x
توضيح:
IBM چندين آسيب پذيري در IBM WebSphere Operational Decision Manager را تاييد كرده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا داده هاي خاص را دستكاري و افشاء نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
اين برنامه از يك نسخه آسيب پذير از IBM Java Runtime Environment استفاده مي كند.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي 7.5 و 8.0.1 گزارش شده است.
راهكار:
برطرف كننده را اعمال نماييد.
منابع:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 17 اردیبهشت 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0