فا

‫ آسيب‌پذيري سرريز بافر در برنامه Hitachi IT Operations Director

IRCAD2013052668
شماره:IRCAD2013052668
تاريخ انتشار:03-05-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Hitachi IT Operations Director
توضيح:
يك آسيب پذيري در Hitachi IT Operations Director گزارش شده است كه مي‌تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
آسيب‌پذيري بر اثر يك خطاي ناشناخته ايجاد شده است و مي‌تواند براي ايجاد يك سرريز بافر مورد سوءاستفاده قرار گيرد. اطلاعات بيشتري در حال حاضر در دسترس نمي‌باشد.
سوءاستفاده موفق از اين آسيب‌پذيري منجر به اجراي كد دلخواه مي‌شود.
آسيب پذيري‌ در نسخه‌هاي 02-50 تا 02-50-07، 03-00، 03-00-01 و 03-00-03 گزارش شده است.
راهكار:
به روزرساني به نسخه 03-00-04 يا بالاتر.
منابع:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 14 اردیبهشت 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0