فا

‫ به روز رساني SUSE براي java-1_7_0-ibm

IRCAD2013042652
شماره: IRCAD2013042652
تاريخ انتشار:2013-04-19
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي java-1_7_0-ibm منتشر كرده است. اين به روز رساني ها چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypperاعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP2:
zypper in -t patch sdksp2-java-1_7_0-ibm-7623
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 for VMware:
zypper in -t patch slessp2-java-1_7_0-ibm-7623
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2:
zypper in -t patch slessp2-java-1_7_0-ibm-7623
- SUSE Linux Enterprise Java 11 SP2:
zypper in -t patch slejsp2-java-1_7_0-ibm-7623
منابع:
SUSE-SU-2013:0701-1:
Secunia
http://secunia.com/advisories/53113/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 31 فروردین 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0