فا

‫ چندين آسيب پذيري در IBM Tivoli System Automation Application Manager

IRCAD2013042638
شماره:IRCAD2013042638
تاريخ انتشار:11-04-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
IBM Tivoli System Automation Application Manager 3.x
توضيح:
IBM چندين آسيب پذيري را در IBM Tivoli System Automation Application Manager تاييد كرده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي 3.1، 3.2، 3.2.1 و 3.2.2 گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 3.2.2.1 به روز رساني نماييد.
منابع:
IBM:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 24 فروردین 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0