فا

‫ به روز رساني SUSE براي xulrunner

IRCAD2013032586
شماره: IRCAD2013032586
تاريخ انتشار:2013-03-15
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 12.1
openSUSE 12.2
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي xulrunner منتشر كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 12.3:
zypper in -t patch openSUSE-2013-209
- openSUSE 12.2:
zypper in -t patch openSUSE-2013-209
- openSUSE 12.1:
zypper in -t patch openSUSE-2013-209
منابع:
openSUSE-SU-2013:0466-1:
Secunia
http://secunia.com/advisories/52636/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 25 اسفند 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0