فا

‫ به روز رساني SUSE براي chromium

IRCAD2013032576
شماره: IRCAD2013032576
تاريخ انتشار:2013-03-14
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 12.1
openSUSE 12.2
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي chromium منتشر كرده است. اين به روز رساني چند آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه تاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بستهzypper اعمال نماييد.
- openSUSE 12.2:
zypper in -t patch openSUSE-2013-203
- openSUSE 12.1:
zypper in -t patch openSUSE-2013-203
منابع:
openSUSE-SU-2013:0454-1:
Secunia
http://secunia.com/advisories/52627/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 25 اسفند 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0