فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي puppet

IRCAD2013032572
شماره: IRCAD2013032572
تاريخ انتشار:2013-03-13
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 11.10
Ubuntu Linux 12.04
توضيح
Ubuntu يك به روز رساني براي puppet منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 12.10:
Ubuntu 12.04 LTS:
Ubuntu 11.10:
منابع:
USN-1759-1:
Secunia
http://secunia.com/advisories/52605/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 25 اسفند 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0