فا

‫ به روز رساني SUSE براي pidgin

IRCAD2013032547
شماره: IRCAD2013032547
تاريخ انتشار:2013-03-07
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 12.1
openSUSE 12.2
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي pidginمنتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا اطلاعات خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypperاعمال نماييد.
- openSUSE 12.2:
zypper in -t patch openSUSE-2013-177
- openSUSE 12.1:
zypper in -t patch openSUSE-2013-177
منابع:
openSUSE-SU-2013:0405-1:
Secunia
http://secunia.com/advisories/52488/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 18 اسفند 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0