فا

‫ به روز رساني Red Hat براي java-1.6.0-openjdk

IRCAD2013032544
شماره: IRCAD2013032544
تاريخ انتشار:2013-03-07
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Red Hat Enterprise Linux Desktop 5
Red Hat Enterprise Linux Desktop 6
Red Hat Enterprise Linux HPC Node 6
Red Hat Enterprise Linux Server 5
Red Hat Enterprise Linux Server 6
Red Hat Enterprise Linux Workstation 6
توضيح:
Red Hat يك به روز رساني براي java-1.6.0-openjdk منتشر كرده است. اين به روز رساني دو آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Red Hatاعمال نماييد.
منابع:
RHSA-2013:0604-1:
RHSA-2013:0605-1:
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0605.html
Secunia
http://secunia.com/advisories/52528/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 18 اسفند 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0