فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي openjdk-6

IRCAD2013032542
شماره: IRCAD2013032542
تاريخ انتشار:2013-03-06
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 11.10
Ubuntu Linux 12.04
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي openjdk-6 منتشر كرده است. اين به روز رساني دو آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 12.04 LTS:
Ubuntu 11.10:
Ubuntu 10.04 LTS:
منابع:
USN-1755-1:
Secunia
http://secunia.com/advisories/52483/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 18 اسفند 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0