فا

‫ به روز رساني SUSE براي opera

IRCAD2013032531
شماره:IRCAD2013032531
تاريخ انتشار:01-03-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 12.2
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي opera منتشر كرده است. اين به روز رساني يك مساله امنيتي و چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه تاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي با بالاترين حق دسترسي عمليات خاص را اجرا نمايند وتوسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا حملات جعل كردن را هدايت نمايند و به طور بالقوه كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 12.2:NonFree:
zypper in -t patch openSUSE-2012-885
- openSUSE 12.2:NonFree:
zypper in -t patch openSUSE-2013-109
- openSUSE 12.2:NonFree:
zypper in -t patch openSUSE-2013-113
- openSUSE 12.2:NonFree:
zypper in -t patch openSUSE-2012-623
منابع:
openSUSE-SU-2013:0361-1:
openSUSE-SU-2013:0273-2:
openSUSE-SU-2013:0289-2:
openSUSE-SU-2013:0372-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 12 اسفند 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0