فا

‫ آسيب پذيري سرريز بافر در Kingsoft Office Writer 2010

IRCAD2013032529
شماره:IRCAD2013032529
تاريخ انتشار:01-03-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Kingsoft Office 2010
توضيح:
يك آسيب پذيري درKingsoft Office گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت يك خطاي نامشخص در Kingsoft Writer ايجاد شده است كه مي تواند با فريب كاربر براي باز كردن يك فايل متن دستكاري شده خاص، براي ايجاد يك سرريز بافر مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه گردد اما مستلزم آن است كه كاربر را به باز كردن يك فايل مخرب فريب دهند.
اين آسيب پذيري در نسخه هاي پيش از 2724 گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 2724 به روز رساني نماييد.
منابع:
Kingsoft (Japanese):
JVN (English):
JVN (Japanese):
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 12 اسفند 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0