فا

‫ به روز رساني SUSE براي openssl

IRCAD2013022520
شماره:IRCAD2013022520
تاريخ انتشار:25-02-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 12.1
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي openssl منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند، به طور بالقوه اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و به طور بالقوه كنترل برنامه اي كه از كتابخانه استفاده مي كند را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 12.1:
zypper in -t patch openSUSE-2013-153
منابع:
openSUSE-SU-2013:0336-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 8 اسفند 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0