فا

‫ چندين آسيب پذيري در محصولات VMware

IRCAD2013022517
شماره:IRCAD2013022517
تاريخ انتشار:22-02-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
VMware ESX Server 3.x
VMware ESX Server 4.x
VMware ESXi 3.x
VMware ESXi 4.x
VMware ESXi 5.x
VMware vCenter Server 4.x
VMware vCenter Server 5.x
VMware VirtualCenter 2.x
توضيح:
شركت Vmwareچندين آسيب پذيري را در محصولات VMware تاييد كرده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و به طور بالقوه كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
1) يك خطا در مديريت پروتكل NFC مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز مستلزم آن است كه مهاجمان توانايي هدايت يك حمله MitM عليه يك سرور vCenter يا سيستم ESXi/ESX و يك كلاينت را داشته باشند.
2) در اين محصول يك نسخه آسيب پذير از OpenSSL وجود دارد.
3) ادر اين محصول يك نسخه آسيب پذير از اوراكل جاوا قرار دارد.
براي مشاهده محصولات تحت تاثير قرار گرفته و نسخه هاي آسيب پذير به راهنمايي امنيتي شركت توليد كننده مراجعه نماييد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
vCenter Server 5.1.0
Download link:
Release Notes:
vCenter Server 5.0
Download link:
Release Notes:
vCenter Server 4.0
Download link:
Release Notes:
VirtualCenter 2.5
Download link:
Release Notes:
ESXi and ESX
ESXi 5.1
File: ESXi510-201212001.zip
md5sum: 81d562c00942973f13520afac4868748
sha1sum: ec1ff6d3e3c9b127252ba1b710c74119f1164786
http://kb.vmware.com/kb/2035775
ESXi510-201212001 contains ESXi510-201212102-SG
ESXi 5.0
File: update-from-esxi5.0-5.0_update02.zip
md5sum: ab8f7f258932a39f7d3e7877787fd198
sha1sum: b65bacab4e38cf144e223cff4770501b5bd23334
http://kb.vmware.com/kb/2033751
update-from-esxi5.0-5.0_update02 contains ESXi500-201212102-SG
ESXi 4.1
File: ESXi410-201211001.zip
md5sum: f7da5cd52d3c314abc31fe7aef4e50d3
sha1sum: a4d2232723717d896ff3b0879b0bdb3db823c0a1
http://kb.vmware.com/kb/2036257
ESXi410-201211001 contains ESXi410-201211402-BG
ESXi 4.0
File: ESXi400-201302001.zip
md5sum: 8fca17ca97669dd1d34c34902e8e7ddf
sha1sum: 51d76922eb7116810622acdd611f3029237a5680
http://kb.vmware.com/kb/2041344
ESXi400-201302001 contains ESXi400-201302402-SG
ESXi 3.5
File: ESXe350-201302401-O-SG.zip
md5sum: a2c5f49bc865625b3796c41c202d1696
sha1sum: 12d25011d9940ea40d45f77a4e5bcc7e7b0c0cee
http://kb.vmware.com/kb/2042543
ESXe350-201302401-O-SG.zip contains ESXe350-201302401-I-SG and ESXe350-201302403-C-SG
ESX 4.1
File: ESX410-201211001.zip
md5sum: c167bccc388661e329fc494df13855c3
sha1sum: a8766b2eff68813a262d21a6a6ebeaae62e58c98
http://kb.vmware.com/kb/2036254
ESX410-201211001 contains ESX410-201211401-SG
ESX 4.0
File: ESX400-201302001.zip
md5sum: 5ca4276e97c19b832d778e17e5f4ba64
sha1sum: 8d73cf062d8b23bd23f9b85d23f97f2888e4612f
ESX400-201302001 contains ESX400-201302401-SG
ESX 3.5
File: ESX350-201302401-SG.zip
md5sum: e703cb0bc3e1eaa8932a96ea96f34a00
sha1sum: 91dcf1bf7194a289652d0904dd7af8bce0a1d2dd
منابع:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 5 اسفند 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0