فا

‫ چندين آسيب پذيري در Mozilla Thunderbird / SeaMonkey

IRCAD2013022502
شماره: IRCAD2013022502
تاريخ انتشار:2013-02-20
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Mozilla SeaMonkey 2.x
Mozilla Thunderbird 17.x
توضيح:
يك ضعف و چندين آسيب پذيري در Mozilla Thunderbirdو SeaMonkey گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند، حملات جعل كردن را هدايت نمايند، از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
توجه: بولتن CVE-2013-0772 و CVE-2013-0765 نرم افزار Thunderbird ESR را تحت تاثير قرار نمي دهند.
اين ضعف و آسيب پذيري ها در Thunderbird نسخه هاي پيش از 17.0.3 و SeaMonkey نسخه هاي پيش از 2.16 گزارش شده است.
راهكار:
به يك نسخه اصلاح شده به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia
http://secunia.com/advisories/52280/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 3 اسفند 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0