فا

‫ چندين آسيب پذيري در Microsoft Internet Explorer

IRCAD2013022488
شماره:IRCAD2013022488
تاريخ انتشار:12-02-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Internet Explorer 10.x
Microsoft Internet Explorer 6.x
Microsoft Internet Explorer 7.x
Microsoft Internet Explorer 8.x
Microsoft Internet Explorer 9.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در مايكروسافت IE گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
1) يك خطا هنگام مديريت رمزگذاري براي انتخاب خودكار Shift_JIS مي تواند براي دسترسي به اطلاعات دامنه ديگر يا منطقه IE مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
2) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در رابطه با SetCapture مي تواند براي دسترسي به يك شيء آزاد شده موردسوء استفاده قرار بگيرد.
3) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در رابطه با COmWindowProxy مي تواند براي دسترسي به يك شيء آزاد شده موردسوء استفاده قرار بگيرد.
4) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در رابطه با CMarkup مي تواند براي دسترسي به يك شيء آزاد شده موردسوء استفاده قرار بگيرد.
5) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در رابطه با vtable مي تواند براي دسترسي به يك شيء آزاد شده موردسوء استفاده قرار بگيرد.
6) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در رابطه با LsGetTrailInfo مي تواند براي دسترسي به يك شيء آزاد شده موردسوء استفاده قرار بگيرد.
7) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در رابطه با CDispNode مي تواند براي دسترسي به يك شيء آزاد شده موردسوء استفاده قرار بگيرد.
8) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در رابطه با pasteHTML مي تواند براي دسترسي به يك شيء آزاد شده موردسوء استفاده قرار بگيرد.
9) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در رابطه با SLayoutRun مي تواند براي دسترسي به يك شيء آزاد شده موردسوء استفاده قرار بگيرد.
10) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در رابطه با InsertElement مي تواند براي دسترسي به يك شيء آزاد شده موردسوء استفاده قرار بگيرد.
11) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در رابطه با CPasteCommand مي تواند براي دسترسي به يك شيء آزاد شده موردسوء استفاده قرار بگيرد.
12) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در رابطه با CObjectElement مي تواند براي دسترسي به يك شيء آزاد شده موردسوء استفاده قرار بگيرد.
13) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در رابطه با CHTML مي تواند براي دسترسي به يك شيء آزاد شده موردسوء استفاده قرار بگيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز از آسيب پذيري هاي 2 تا 13 ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Internet Explorer 6
Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Internet Explorer 7
Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
Internet Explorer 8
Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows 7 for 32-bit Systems
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1
Internet Explorer 9
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows 7 for 32-bit Systems
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Internet Explorer 10
Windows 8 for 32-bit Systems
Windows 8 for 64-bit Systems
Windows Server 2012
منابع:
MS13-009 (KB2792100)
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0