فا

‫ آسيب پذيري مديريت WinForms در Microsoft .NET Framework

IRCAD2013022486
شماره:IRCAD2013022486
تاريخ انتشار:12-02-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft .NET Framework 2.x
Microsoft .NET Framework 3.x
Microsoft .NET Framework 4.x
توضيح:
يك آسيب پذيري در Microsoft .NET Framework گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت يك خطا هنگام مديريت مجوزهاي يك تابع فراخوان هنگامي كه يك شيء WinForm خاص ايجاد شده است به وجود آمده است و مي تواند براي عبور از محدوديت هاي CAS از طريق يك XBAP يا يك برنامه .NET نامعتبر مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز ممكن ايت منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Windows XP
Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Windows Vista
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
Windows 7
Windows 7 for 32-bit Systems
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1
Windows 8
Windows 8 for 32-bit Systems
Windows 8 for 64-bit Systems
Windows Server 2012
Server Core installation option
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems (Server Core installation)
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation)
Windows Server 2012 (Server Core installation)
منابع:
MS13-015 (KB2789642, KB2789643, KB2789644, KB2789645, KB2789646, KB2789648, KB2789649, KB2789650):
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0