‫ به روز رساني Red Hat براي flash-plugin

IRCAD2013022474
                                                                                                                    
شماره: IRCAD2013022474
تاريخ انتشار:2013-02-08
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير: 
Red Hat Enterprise Linux Desktop Supplementary (v. 6)
Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary (v. 6)
Red Hat Enterprise Linux Workstation Supplementary (v. 6)
RHEL Desktop Supplementary (v. 5 client)
RHEL Supplementary (v. 5 server)
توضيح:
Red Hat يك به روز رساني flash-plugin منتشر كرده است. اين به روز رساني دو آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
                                        
راهكار:             
بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Red Hat اعمال نماييد.
منابع:
RHSA-2013:0243-1:
Secunia:
 

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 20 بهمن 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها:0