فا

‫ چندين آسيب‌پذيري در Oracle JavaFX

IRCAD2013022462
شماره:IRCAD2013022462
تاريخ انتشار:  02-02-2013
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Oracle JavaFX 2.x
 
توضيح:
چندين آسيب‌پذيري در Oracle JavaFX گزارش شده است كه مي‌توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرارگيرند تا كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
1-      يك خطاي نامشخص در جزء 2D وجود دارد.
2-      يك خطاي نامشخص در جزء 2D وجود دارد.
3-      يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
4-      يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
5-      يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
6-      يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
7-      يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
8-      يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
9-      يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
10-   يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
11-   يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
12-   يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
13-   يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
اين آسيب‌پذيري‌ها در نسخه 2.2.4 و نسخه‌هاي پيش از آن گزارش شده‌اند.
 
راهكار:
به نسخه 2.2.5 به‌روز رساني نماييد.
 
منابع:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 16 بهمن 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها:0