فا

‫ چندين آسيب‌پذيري در Oracle JavaFX

IRCAD2013022462
شماره:IRCAD2013022462
تاريخ انتشار: 02-02-2013
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Oracle JavaFX 2.x
توضيح:
چندين آسيب‌پذيري در Oracle JavaFX گزارش شده است كه مي‌توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرارگيرند تا كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
1- يك خطاي نامشخص در جزء 2D وجود دارد.
2- يك خطاي نامشخص در جزء 2D وجود دارد.
3- يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
4- يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
5- يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
6- يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
7- يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
8- يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
9- يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
10- يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
11- يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
12- يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
13- يك خطاي نامشخص در كلاينت مي‌تواند به‌طور بالقوه براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
اين آسيب‌پذيري‌ها در نسخه 2.2.4 و نسخه‌هاي پيش از آن گزارش شده‌اند.
راهكار:
به نسخه 2.2.5 به‌روز رساني نماييد.
منابع:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 16 بهمن 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0